STS Göteborg Prel. Datum

Datum                STAD             Adress

20-21 oktober   Göteborg STS


4 Nov, 2018  Göteborg STS       TBA

25 Nov, 2018 1 Göteborg STS    TBA

Detaljer finns på Facebook: STS Göteborg